Misją Kresowego Biura Podróży Jerek jest wzmacnianie tożsamości narodowej Polaków, szczególnie polskiej młodzieży w kraju i poza granicami, poszerzanie jej wiedzy, świadomości i wrażliwości historycznej. Chcemy, aby Polacy byli dumni ze swojej historii, dokonań i intelektualnego wkładu w rozwój Europy, a także uczyli się tolerancji i otwartości, czerpiąc z bogatej, wielokulturowej i wielowyznaniowej kresowej tradycji.