Polska młodzież, która z różnych powodów mieszka poza granicami naszej Ojczyzny, powinna znać kraj pochodzenia swoich rodziców i dziadków. Jego niezwykłą historię i kulturę. To niejako imperatyw i obowiązek wobec wcześniejszych pokoleń. Nasze propozycje kierujemy do młodych Polaków, żyjących na dawnych Kresach II RP, a także młodzieży polonijnej. Wycieczki do Macierzy, jak mówi się na Wileńszczyźnie, możemy przygotować od Bałtyku po Tatry. Współczesna Polska jest piękna, ciekawa i inspirująca.