Zapraszamy nauczycieli i uczniów do odwiedzenia Wilna i Wileńszczyzny, miejsc bliskich sercom wielu Polaków. Program wycieczek proponowanych przez Kresowe Biuro Podróży Jerek jest dostosowany do potrzeb i oczekiwań uczestników i każdorazowo jest konsultowany z nauczycielami. Wycieczki tematyczne, na przykład śladami wieszczów, literatów, bohaterów narodowych, ważnych miejsc historycznych, to ciekawe, praktyczne uzupełnienie szkolnej edukacji, połączone z wypoczynkiem. O ile wyrażą Państwo zainteresowanie, jesteśmy gotowi włączyć do programu, spotkania z polską młodzieżą oraz kombatantami na Litwie. Z doświadczenia wiemy, że takie spotkania mają duży walor wychowawczy.